Visning

Vårt visningssenter i Dag Hammerskjølds vei vil holde åpent på annonserte -og avtale visningstider. Her vil du kunne møte meglerne og få en grundig presentasjon av prosjektet. Som følge av smittevernsituasjonen har vi innført strenge regler for gjennomføring av visninger.

  • Alle visningsdeltakere må forhåndsavtale visningstidspunkt slik at vi kan begrense antall personer i lokalet samtidig.
  • Alle visningsdeltakere må registreres for evt. smittesporing.
  • Ved oppmøte til avtalt tidspunkt får visningsdeltaker 20 min med megler.
  • Ved oppmøte uten avtale kan man bli bedt om å komme tilbake på et senere tidspunkt med mindre aktivitet.

Vi oppfordrer alle til å lese relevante salgsdokumenter før visning.

Visningstider:
Etter avtale med megler
Husk påmelding!

KoNtakt mEgler for mer INfo

Organisering av salget

Leilighetene selges til fast pris og iht prinsippet «først til mølla». Egne budregler gjelder ved salgsstart. Alle bud må legges inn elektronisk (med BankID) via budfunksjonen integrert i prosjektets boligvelger.

Ta kontakt med megler dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe en av leilighetene.