På naturens premisser

Vårt fokus som utbygger er å skape gode bomiljøer hvor mennesker trives. Vi ønsker å spille på lag med miljøet og derfor har vi i Skanska Eiendomsutvikling tatt i bruk en sertifisering av alle våre boligprosjekter som har navnet BREEAM og er Europas ledende miljøsertifisering for bygninger. Kjennetegnet på BREEAM er tydelige krav og mål som ivaretar både dine og våre ønsker om sunne, effektive og bærekraftige bomiljøer.

Les mer

Borgen blir selvfølgelig BREEAM-sertifisert og vår ambisjon er å oppnå Very Good sertifisering. Det at vi sammen kan ta ansvar for å heve kvaliteten ved å bygge sunne, velfungerende og energieffektive boliger er vi umåtelig stolte av. Nedenfor kan du lese litt om hvilke tiltak vi gjør for å få både deg og omgivelsene til å smile.

Energi

Vi planlegger godt. Miljøbevisste og kloke hoder sørger for at din bolig ligger i et energieffektivt bygg – for hvis vi sparer på energien, så sparer vi miljøet, og du sparer penger.

Materialer

Vi spiller på lag med regnskogen – derfor har vi nulltoleranse for bruk av tropisk tømmer i våre bygg. Våre gode rutiner sørger for at det kun benyttes lovlig hugget og lovlig kjøpt tømmer. Du kan være trygg på at Skanska alltid benytter sertifisert trevirke.

Transport

Over 750 sykkelparkeringer, hvorav flere er for varesykler, ladeplasser til el-sykler samt skap for hjelm og sykkelutstyr ved inngangen skal gjøre det uanstrengt for deg å spare miljøet. I tillegg vil alle parkeringsplasser leveres med ladesøyle for el-bil. Tilgjengelig og trygt, enten du velger 2 eller 4 hjul.

Avfall

Vi stiller alltid strenge krav til avfallshåndtering på byggeplassen – byggeavfall håndteres og returneres som seg hør og bør. I tillegg overvåkes forbruk av vann, drivstoff og energi gjennom hele byggeperioden. Når vi er ferdige gir vi stafettpinnen videre til deg som beboer. Da har vi allerede lagt til rette for flere kildesorteringsbeholdere – slik at din hverdag skal bli enklere – også i fremtiden.

Ledelse

Hvordan Skanska leder byggeprosjektet påvirker omgivelsene våre, så det å vise hensyn når vi bygger prioriteres. Våre byggemetoder er miljøvennlige og vi liker å holde det ryddig rundt oss, både for å skape bedre trivsel for de på byggeplassen og for de som bor i nærheten. CO2 utslipp fra byggeplassen registreres gjennom energi og dieselforbruk, slik at bevisstheten og forståelsen av klimagassutslipp øker. På denne måten kan vi enklere redusere klimagassutslipp på våre fremtidige prosjekter. Før du flytter inn sørger vi selvfølgelig for at bygget fungerer optimalt.

Forurensning

Omgivelsene og miljøet vi lever i er viktig. Det er også viktig for Skanska at du kan bo i et trygt, grønt og levende nabolag. Et av målene for prosjektet har vært å søke gode økologiske grep som gir økt økologisk verdi til området. Grep som gir gode og sunne bomiljøer og samtidig tjener miljøet og det biologiske mangfoldet som vi er så avhengige av. Alle uteområder på bakkenivå opparbeides som grønne lunger for opphold og opplevelse. Trær er viktige brikker i et bymiljø. De bidrar som viktige støvbindere og har positiv effekt på lokalklima. Planter, busker og trær bidrar alle positivt på luften og det lokale klimaet.

Vann

Vann er viktig for alle, derfor ønsker Skanska å spare en god del av hva som er vanlig i standard boligprosjekter. Hver leilighet får egen vannmåler, slik at du kan følge med på eget forbruk. Regnvann kan vi få både for mye og for lite av og det er dermed viktig å håndtere vannet vi får på mest mulig forsvarlig måte. Ved kraftig nedbør samles regnvann opp i regnbed hvor vannet kan få stå. Her vokser planter som tåler både tørke og fukt. Så i tillegg til å være en viktig oppsamler og forsinker av regnvannet så har det både estetisk og aktiviserende verdi. Vann er også et naturlig lekeelement som aldri går av moten. Regnbedet med vegetasjonen rundt danner også et eget habitat, viktig for å sikre og styrke biologisk mangfold.

Arealbruk og økologi

Det som en gang var store, tunge kontorbygg omringet av asfalt blir nå forvandlet til grønn bakgård og fine uterom – til glede for alle. Her har landskapsarkitekten fått utfolde seg og skapt en bakgård med et bredt biologisk mangfold med et bredt utvalgt av trær og busker. Robuste planter som trenger mindre vann velges for å holde forbruket nede og norske, kortreiste planter er prioritert. Variasjon i planter, busker og trær skal gi glede gjennom årstiden.

Helse og inneklima

Det skal føles godt å trekke pusten – både inne og ute. Bruken av bærekraftige materialer uten giftige stoffer sikrer deg et bedre inneklima og et sunnere hjem. Utemiljøet til Borgen blir preget av grønne uteområder som skal gi trivsel og være tilgjengelig for alle beboere, et minisamfunn i samfunnet. I tillegg blir det både lekerom og takstue som legger til rette for aktivitet og avslapning for små og store.

Borgen har som mål å bli sertifisert BREEAM – NOR ved ferdigstillelse i 2023.