Aktuelt

3DIllustrasjoner og VR

By 16/12/2017 april 26th, 2019 No Comments

Forbehold om 3D-illustrasjoner og VR.

Bilder og illustrasjoner er ment å illustrere prosjektet. De kan vise elementer og tilvalg som ikke er/blir en del av standardleveransen. Fasader og utomhus vil også kunne avvike fra illustrasjoner. Det gjøres oppmerksom på at utsikt og solforhold som er vist ikke er gjeldende for alle leiligheter.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om endringer som er hensiktsmessig og nødvendige, uten å redusere den generelle standard. Hvitevarer, garderobeskap og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i standardleveransen. Tekniske installasjoner, innkassinger, ventilasjonsaggregat, nedforet himling, rørføringer og radiator/konvektor kan avvike fra og/eller er ikke vist på plantegninger. Forøvrig henvises det til kontraktstegning, leveransebeskrivelse og romskjema som beskriver detaljer ved leiligheten.

Plantegninger er ikke gjengitt i målestokk og bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning eller møbler.

Det gjøres oppmerksom på at ferdigstillelsesgrad av utomhusarealer ved overlevering vil kunne avvike fra beskrivelser gitt i salgsmateriell. Det tas forbehold om offentlige pålegg som ikke er kjent på salgstidspunktet som kan medføre endringer.

For den eksakte leveranse må «Leveranse- og romskjema» legges til grunn, samt den enkelte kontraktstegning (som kan fås tilsendt ved henvendelse til selger).

Utsikt vist i VR-presentasjon i briller/og eller på pc er basert på en teoretisk beregning som er koblet opp mot et fotografi, og skal ikke oppfattes som et fotografi /en ekstakt presentasjon. Det oppfordres til at den enkelte kjøper setter seg inn/ tar stilling til kotehøydene som vist på snittegning (finnes i plantegningsheftet).